НЧУ с комплементарна двойка транзистори

8. Изчисляваме тока Id през делителя

Id=(2 20)Icп


Избираме при коефицент 12 -5 за стъпала със средна температурна стабилност.

От характерестиката на транзистора смятаме стойността на при Ic=50mA.

Id=5 .5.10

190


Id=5 .5.10 =0,2.10 =0,2mA


9. Стойността на резистора R2 се изчислява по формулата:


R2=Icп.Re+Uве като при силициевите транзистори Uве =0,5V

IdR2=50.10 .60+0,5=7500 =7,5

10. Стойността на резистора R1се определя от израза:


R1=Ek-Icп.Re-Uве . = 15-50.10 .60-0,5 =11,5.10 = 404,8 410

.Id+Icп 140.0,2.10 +0,2.10 28,2

11.Определяме големината на колекторния резистор по следната формула:


Rc=0,3.Ek=0,3.15 =4,5.10 =9000 =9

Icп 0,5.10 0,5

12.Големината на емитерния кондензатор се определя от израза:

Се> 10 = 10 = 10 =530.10 =530

2пf4Re 6,28.50.60 1884013.Избираме кондензатор със стандартна стойност KEA ІІ 680 F 10%Други реферати:
Динамика на разходите в държавния бюджет на България за периода 2000-2005г.
Финансов анализ
Финансов и икономически анализ
Управление на капиталите на фирмата
Сравнителен анализ по условията за отпускане на кредитна карта в Прокредит банк, Общинска банка и Българска банка за развитие


Изтегли рефератаСравнителен анализ по условията за отпускане на кредитна карта в Прокредит банк, Общинска банка и Българска банка за развитие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия