Небесната дъга

появяват множество съобщения за такива тайнствени летящи тела. Някои предполагаха, че това са нови военни машини, а други ги смятаха за космически кораби от Марс. Всичко това обаче е зрителна измама. Причините за нея могат да бъдат някоя от формите на хало, обикновен самолет при специални условия на осветление, ярка следа от метеор, непрекъснато деформираща се и т. н.

Използвана литература- Интернет страници


Други реферати:
Счетоводно отчитане на дълготрайните активи в предприятията
Отчитане на собствения капитал на бюджетните организации
Отчитане на приходи и разходи за бъдещи отчетни периоди
Счетоводно отчитане на краткосрочните финансови активи
Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени


Изтегли рефератаПървоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия