Небесната дъга

3. Дисперсия и отражение на светлината

в дъждовна капка....................................................стр. 13

4. Ъглова ширина на дъгата и

разположение на цветовете..................................стр. 14, 15

5. Интересен факт........................................................стр. 16

6. Ползвана литература..............................................стр. 17Д Ъ Г А Т АСветлинни явления в облаците


Облаците в атмосферата се състоят от водни капки, ледени кристалчета или двете заедно, в зависимост от това, на каква височина над Земята се намират. Преминаването на светлинните лъчи през тях е свързано с редица красиви явления, повечето от които са ни добре познати.


Други реферати:
Телевизията
Технологични инструкции
Трансформатор-работа, сглобяване и ремонт в механичните части
Увод в автоматизацията
Ултразвукова техника


Изтегли рефератаУлтразвукова техника - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия