Небесната дъга

3. Дисперсия и отражение на светлината

в дъждовна капка....................................................стр. 13

4. Ъглова ширина на дъгата и

разположение на цветовете..................................стр. 14, 15

5. Интересен факт........................................................стр. 16

6. Ползвана литература..............................................стр. 17



















Д Ъ Г А Т А



Светлинни явления в облаците


Облаците в атмосферата се състоят от водни капки, ледени кристалчета или двете заедно, в зависимост от това, на каква височина над Земята се намират. Преминаването на светлинните лъчи през тях е свързано с редица красиви явления, повечето от които са ни добре познати.


Други реферати:
Модеми-лекция
Обща характеристика на ситемите с изкуствен интелект
Компютърна технология (пищов)
Информационни управляващи системи
Анализ и синтез на логически схеми


Изтегли реферата



Анализ и синтез на логически схеми - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия