Негативни въздействия на рекламата-Балканите и България

Организация и технология на търговията

Негативни въздействия на рекламата - Балканите и БългарияКолкото и да се говори за глобализация на комуникационните стратегии, за близка до абсолютната универсализация на комуникационните послания, дори в световен мащаб, практиката все по-трудно оправдава съществуването на подобен почти лабораторен шаблон. Глобалните рекламни стратегии се обосновават с тезата, че базовите нужди на хората по целия свят са идентични и поради това рекламите биват стандартизирани с цел да се увеличи ефективността на вложенията. Именно Балканите обаче са мястото, където тази концепция най-бързо и лесно може да бъде компрометирана. Примерите за компании, които са претърпели провал в глобалните си комуникационни стратегии именно тук, са достатъчно много и достатъчно христоматийни.

Специалистите общо взето са единодушни, че етническите и националните характеристики оказват сериозно влияние върху рекламата (Кафтанджиев 2003: 56-67). Балканските страни не правят изключение - тук културният, етническият, народопсихологическият, езиковият и въобще всеки друг контекст, предпоставящ формирането на феномени, наричани с понятия с плаващо съдържание като балканизация, балканизъм и др., е важен фактор за създаването на рекламата от една страна, и за нейното възприемане от друга. Хората в тези страни имат сравнително сходни потребителски характеристики и поведение, различаващи се (понякога значително) от това на представителите на други европейски страни. Тези фактори се отчитат както от успешните местни рекламодатели, така и от големите международни компании. Доказателство за това е фактът, че някои от тях (напр. Procter & Gamble, Unilever, Gillette и др.) не адаптират рекламите си за всяка държава от региона поотделно, а правят една адаптация, разпространявана във всички балкански страни.

Тези характеристики от своя страна действат като своеобразна “обща атмосфера”, оказвайки “налягане” върху всяка балканска страна поотделно. Подобният начин на живот на хората в тези страни е формирал специфични стереотипни реакции и устойчиви норми в светогледа им, които характеризират феномена балканска култура и идентичност, наблюдаван при всички нации от региона (Венелинова 2004: 78). В България също не може да се мине без отчитане влиянието на фактора, който Богдан Богданов нарича “homo balkanicus”. Този тип култура детерминира осмислянето на действителността, продуцира специфични значения и символи. Именно балканското стереотипно мислене влияе върху организацията на социалната среда, политическия и икономическия живот (Венелинова 2004: 79).

Това е всъщност практическото основание, поради което рекламите в балканските страни имат сходни характеристики, използват сходни апели и често дори близки визуални реализации. С тези особености (съвсем очаквано) е “заразена” и рекламата в


Други реферати:
Тест по английски език-Phrasal Verbs
Тест по английски-PAST PASSIVE, PRESENT CONTINUOUS PASSIVE, PRESENT PERFECT PASSIVE, FUTURE PASSIVE
Тест по английски-A Farewell to Arms by Ernest Hemingway, a quiz+a handout
Тест по Английски език
Тест по английски


Изтегли рефератаТест по английски - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия