НОРМАТИВИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”


СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА:АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ЕСЕ


НА ТЕМА „НОРМАТИВИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ”


Други реферати:
Психично здраве и труд
Професионална пригодност
Оценка на персонала
Трудова психология
Организационни теории от първи тип


Изтегли рефератаОрганизационни теории от първи тип - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия