Обективно приложимо право към договорните отношения с международен елемент

Русенски университет “Ангел Kънчев” – гр. Русе

Международно частно право

Тема:OБЕКТИВНО ПРИЛОЖИМО ПРАВО КЪМ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ


Други реферати:
Компютърни вируси
Компютърна конфигурация
CRC кодове
Оперативна памет
Основни понятия за Ethernet мрежите


Изтегли рефератаОсновни понятия за Ethernet мрежите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия