Организация на Варшавския договор

Организация на Варшавския договор


През 1954г. СССР прави предложение да се свика съвещание на всички европейски държави по въпроса за създаването на система за колективна сигурност в Европа, но държавите от НАТО отказват да участвуват в него. Тя дори заявява готовност да членува в НАТО. Съвещанието се провежда в Москва от 29 ноември до 2 декември 1954 г. с участието на делегации на СССР, Полша, Чехословакия, ГДР, НРБ. Унгария, Румъния и Албания. Съветският съюз н Полската народна република предлагат участниците в Московското съвещание от 1954 г. да се съберат отново, за да направят анализ на създалата се сложна обстановка в Европа след ратифицирането на Парижките споразумения. Покана за участие е отправена и до западните държави, но те отказват да присъстват. На 11 май 1955 г. във Варшава е открито съвещание на представители на Албания. България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария и Чехословакия. На 14 май 1955 г. ръководителите на правителствата на участвуващите държави подписват съюзнически Договор за дружба, сътрудничество и взаимопомощ, влязъл в историята като Варшавски договор. На 4 юни 1955 г. договорът влиза в сила. До този момент има двустрани договори между отделните страни и СССР. Албания излиза едностранно от договора през 1968г. заради акцията в Чехословакия

При подписването на Варшавския договор са създадени два основни органа на организацията — в съответствие с чл. 6 Политически консултативен комитет (ПКК) и в съответствие с чл. 5 Обединено командване на въоръжените сили наричани Обединени въоръжени сили на държавите участнички във Варшавския договор.

Член 6 на договора предоставя правото на Политическия консултативен комитет да създава и други органи, които се окажат необходими. През 1969 г. се взема решение за създаването на Комитет на министрите на отбраната на държавите участнички във Варшавския договор, Военен съвет на Обединените въоръжени сили, Технически комитет, Военно-технически съвети и други органи на Обединените въоръжени сили. През1976 г. са създадени Комитет на министрите на външните работи и Обединен секретариат.

Висш орган на Организацията на Варшавския договор е Политическият консултативен комитет. На него е възложено да осъществява консултации по всички важни международни въпроси, които засягат общите интереси на държавите участнички във Варшавския договор, ръководейки се от интересите на укрепването на международния мир и сигурност (чл. 3). Наред с това в договора е възложено на ПКК да разглежда и да взема решения по въпросите за укрепване на отбранителната способност и за организиране на Обединените въоръжени сили на държавите-участнички. Варшавският договор не определя равнището на представителство в Политическия консултативен комитет. Член 6 гласи, че „всяка държава участничка в Договора, ще бъде представена от член на правителството или от друг, специално назначен представител". На практика обаче, още на първото съвещание на ПКК през януари 1956 г. в Прага държавите-участнички изпращат представителни делегации, оглавявани от ръководители на правителствата или техни заместници. От 1960 г. съвещанията на ПКК се провеждат на най-високо равнище с участието на генералните и първите секретари на централните комитети на комунистическите и работническите партии и ръководителите на правителствата на държавите-участнички. В делегациите обикновено се включват секретарите на централните комитети на партииите по международните въпроси и министрите на външните работи. При обсъждане на военни въпроси в делегациите участват и министрите на отбраната и на съвещанията се канят главнокомандуващият Обединените въоръжени сили, началникът на щаба и други военачалници от Обединените въоръжени сили.


Други реферати:
Организация на разходите в предприятието
Урбанизация и природна среда
Същност и особености на географското положение на България
Организация на търговията със селскостопански стоки
Основи на регионалистиката


Изтегли рефератаОснови на регионалистиката - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия