Основни управляващи структори в С


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ


ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

Катедра “Компютърни системи”
Лабораторно упражнение 2

Тема: Основни управляващи структори в С - Реализация на вложени цикли

дисциплина “Програмиране и използване на компютри – І І част”

образователно - квалификационна степен “Бакалавър”

професионална квалификация “Инженер по автоматика” и “Електроинженер”

за специалности “Автоматика, информационна и управляваща техника” и “Електротехника”


Други реферати:
Психоаналитична концепция за личността
Ситуационни промени в масовото съзнание. Дирижиране на общественото съзнание
Социализация на личността
Социална психология
Социална психология в туризма


Изтегли рефератаСоциална психология в туризма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия