Основни управляващи структори в С


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ


ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

Катедра “Компютърни системи”
Лабораторно упражнение 2

Тема: Основни управляващи структори в С - Реализация на вложени цикли

дисциплина “Програмиране и използване на компютри – І І част”

образователно - квалификационна степен “Бакалавър”

професионална квалификация “Инженер по автоматика” и “Електроинженер”

за специалности “Автоматика, информационна и управляваща техника” и “Електротехника”


Други реферати:
Правата на малцинствата в България
Християнство
Традиции и празници в Средна Стара планина
Бъдни вечер
Български обреди и обичаи


Изтегли рефератаБългарски обреди и обичаи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия