Отчитане на разчетите по липси, начети и съдебни спорове

ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ ПО ЛИПСИ, НАЧЕТИ И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ – Гр. 44


При отчитане на резултатите от инвентаризация е възможно да се установят липси на активи, за които вина има МОЛ. Освен тези липси се отчитат и причинени щети на фирмата от загуби от брак. Тяхното отчитане се извършва чрез сметка 441 – вземания по липси и начети, която е активна сметка. Вземанията са по продажна цена на липсващите активи, ако тя е по-висока от отчетната им. Сметката се дебитира при отразяване на вземането, а се кредитира при ликвидиране на вземането по липси и начети.

За отразяване на разликата между продажната и отчетната стойност на липсващия актив се използва сметка 442ценови разлики по липси и начети, която е пасивна сметка. Тя се кредитира с разликата между продажната и отчетната стойност на липсващия актив и се дебитира при ликвидиране /уреждане/ на вземанията по липси и начети.


Възникване на вземания от персонала по липси и начети


441 А+А- Гр.20 (21) (30) (27) (31) (51) отчетна стойност

/продажна цена +ДДС/П+

  1. -продажна отчетна ст-стП+

4532 – ДДСОтразяване на ценовата разлика

А+ П+

441/442

Отразяване на ДДС

А+ П+

441/4532


Внасяне на суми от начетените лица


Гр.50 А+

441 А-
Други реферати:
Възникване и развитие ЗХР
Исторически предпоставки за появата и развитието на туризма
Алтернативни видове туризъм (АВТ)
Пищови по туризъм
Технология на планиране на туризма-22 тема


Изтегли рефератаТехнология на планиране на туризма-22 тема - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия