Планиране и прогнозиране на фирмени икономически системи

66


Планиране и прогнозиране на фирмени икономически системи


Тема 1 и 2Система. Системен подход.Система:

  • Комплекс от елементи , които се намират във взаимодействие. ( Берталанфи)

  • Съвкупнаст от елементи и връзки между тях.( Хол и Фейджин)

  • Съвкупност от два или повече елемента удовлетворяващи следните условия(Акофф)

    1. Поведението на всеки елемент влияе върху поведението на цялото.

    2. Поведението на елеминтите и тяхното въздействие върху цялото са взаимно зависими, т.е. нито един елемент не влияе върху цялото независимо.

    3. Съществуват подгрупи от елементи , всяка от които влияе върху поведението на цялото и нито една от тях не оказва такова влияние независимо, т.е. елементите са свързани по такъв начин, че независими подгрупи не могат да възникнат.

Следователно, системата е такова цяло, което не може да бъде разделено на независими части ; От тук следват две важни свойства на системате:

  1. Всяка част от системата има качества, които се губят, ако частта бъде отделена от системата.


Други реферати:
Дзен-будистката естетика, изкуството на Сешшу Тойо
Естетическа култура
За изкуството балет
Изкуството като явление на културата
Реално художествено време и пространство в ''Госпожиците от Авиньон'' на Пабло Пикасо


Изтегли рефератаРеално художествено време и пространство в
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия