Планиране и прогнозиране на фирмени икономически системи

66


Планиране и прогнозиране на фирмени икономически системи


Тема 1 и 2Система. Системен подход.Система:

  • Комплекс от елементи , които се намират във взаимодействие. ( Берталанфи)

  • Съвкупнаст от елементи и връзки между тях.( Хол и Фейджин)

  • Съвкупност от два или повече елемента удовлетворяващи следните условия(Акофф)

    1. Поведението на всеки елемент влияе върху поведението на цялото.

    2. Поведението на елеминтите и тяхното въздействие върху цялото са взаимно зависими, т.е. нито един елемент не влияе върху цялото независимо.

    3. Съществуват подгрупи от елементи , всяка от които влияе върху поведението на цялото и нито една от тях не оказва такова влияние независимо, т.е. елементите са свързани по такъв начин, че независими подгрупи не могат да възникнат.

Следователно, системата е такова цяло, което не може да бъде разделено на независими части ; От тук следват две важни свойства на системате:

  1. Всяка част от системата има качества, които се губят, ако частта бъде отделена от системата.


Други реферати:
Същност на контрола
Същност и характеристика на публичния сектор
Същност и структура на световната икономика
Същност и класификация на методите за моделиране.
Съвременните пари се развиват на основата на кредита. Днес кредитните пари обхващат всички съвременни разменни средства


Изтегли рефератаСъвременните пари се развиват на основата на кредита. Днес кредитните пари обхващат всички съвременни разменни средства - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия