Политическа психология


ПЪРВА ГЛАВА


Предмет и задачи на политическата психология.


  1. Политика и власт – същност и особености

2. Социалните и психологическите науки за политиката и властта.

3. Предмет и задачи на политическата психология.

4. Методика и методология на психологическите изследвания на политиката и на властта

5. Проблеми и насоки на психологическите изследвания на политиката и властта.


ВТОРА ГЛАВА


Политика и политическа дейност.


  1. Обект и субект на политиката и политическата дейност.

  2. Исторически промени в политиката и политическата дейност.

  3. Политика и политическа дейност в периоди на промени в обществените отношения и обществената практика.

  4. Основни научни теории за политиката и политическата дейност при демократичното управление на обществото.

  5. Индивидуална и обществена активност при демократичното управление на обществото.

Други реферати:
Българите и другите народи в История славянобългарская
Да направя това добро...клетнику!
Образът на родното според Изворът на Белоногата
Измеренията на човешката доброта в Една българка
Духовната разруха на Николчо в повестта Мамино детенце


Изтегли рефератаДуховната разруха на Николчо в повестта Мамино детенце - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия