Понятие композиция на изображението. Възникване и същност. Пространство в рамките на кадъраФилмов и ТВ монтаж”

I-ви курс


РЕФЕРАТ

на тема

Понятие “композиция на изображението”. Възникване и същност. Пространство в рамките на кадъра.


Думата “композиция” произхожда от латинската дума compositio и означава съчинение, съставяне, съединяване, връзка.

В изобразителното изкуство композиция обикновено се нарича начина да се организират елементите на изображението върху плоскост – платно, стена или хартия. В съвременната фотография, композиция се нарича разположението в пространството на кадъра на различните елементи на обекта като се подбира гледната точка и се определят границите на кадъра.

Всички въпроси, свързани с художественото построяване на фото снимката, се разглеждат от фото композицията. Тя дава теоретическите основи, необходимите знания за практическата дейност на фотографа.

За да построим правилно композицията трябва първо да се запознаем с това как човек /зрителят/ възприема пространството.

Както в изобразителното изкуство така и във фотографията златното сечение играе важна роля. Съществуват две основни средства за представяне на златното сечение:

А) кадъра се разделя на три равни части по ширина и дължина.

фиг.1

Б) кадъра се разделя в съотношение 2:3

фиг.2


Други реферати:
Качество на труда
Мениджмънт на иновациите и инвестициите
Счетоводни статии
Оценяване на дълготрайните активи
Пазар на труда-трудови ресурси


Изтегли рефератаПазар на труда-трудови ресурси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия