Поръчков метод за калкулиране

Поръчков метод за калкулиране

Метода е поръчков, тъй като производството се иницира на база поръчка от клиент, а често като първоначален документ на калкулирането се използва образеца на поръчката за изработка или поръчка на услугата.

Независимо от метода на калкулиране чрез отчитане на разноските и калкулиране на себестойност се проследяват и установяват включени в себестойността на материалните, трудовите, производствените и извънредните разноски.

Материалните разноски се формулират от момента на осъзнаване на необходимостта от даден материал до момента на изписване при влагането му като полуфабрикат или завършено изделие.

В процеса на доставката към разноските за материали заплатени по фактурна стойност се присъединяват и разноски по заявяването по доставката и в частни случай разноските по превеждането на материала в готов за използване вид. Минимизирането на тези разноски е в силна зависимост ат броя на поръчките, защото всяка една поръчка, допълнително води до увеличаване на разноските. Тук се присъдиняват розноските по съхраняване и опазване, разноските от оставане на оброботен материал в материалните запази. Идеята е да се оптимизират материалните запаси или свеждането им до необходимото за непрекъснат непрекъснат процес количиство.

Отпускането на материалите и влагането им в производствения процес или присъединяването им в извънпроизводствени връзки става с искане при единно и сериино производство или възоснова на ломитирани карти, при които се усвоява предварително определен лимит при идносериино или масово производство. Преките материалисе отнасят като преки материални разноски, а непреките първоначално се записват като общопроизводствини или извънпроизводствени чрез разпределение на някаква база по видове продукти или услуги.

По отоношение на трудовите разноски, при тяхното изчисляване и отнасяне в себестойността, от значение е прилаганат организация на труда и формата на заплащане.

Класически системи за устойностяване на вложения труд в продукта е повременна и сделка. При повременната система се определят разноските за единица време вложен труд от съответния персонал. Напр.: първи разряд сладкар – 6лв., 1 чяс ня майстор сладкар – 20лв.


Други реферати:
Софтуерни технологии
Търсене на информация в Интернет
Файлове, документи и директории в текстообработващи системи
Що е кибернетика
Структура и развитие на компютърните системи


Изтегли рефератаСтруктура и развитие на компютърните системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия