Представително социологическо проучване на варненското население

Икономически университет – Варна

Финансово – счетоводен факултет










ПО ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ


Тема: Представително социологическо проучване

на варненското население















Варна





Други реферати:
Социална работа с възрастни хора
Проблеми на хората с увреждания и насоки за преодоляването им
Политики по социално включване в България
Промени в социалната грижа за българските деца
Трафик на хора


Изтегли реферата



Трафик на хора - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия