Примерен тест по матеметически анализ

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ-СОФИЯ

Катедра “Математика и Информатика”МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ I част

(ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖЕН ТЕСТ)


ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ


I. Mножества и числови редици

 1. Да се определи обединението на множествата на четните и нечетните числа.

 2. (*) Кои естествени числа съдържа сечението на множествата (е,] и [3,5)?

 3. Определение на точка на сгъстяване на числова редица .

 4. (*) Намерете .


II. Функции – граници, производни и приложения

 1. (*) Намерете обратната функция на функцията

 2. Постройте графиките на функциите cotgx и arccotgx в един интервал на обратимост.

 3. Определение на точка на прекъсване от I род (скок) в точката х0.

 4. Необходими и достатъчни условия за диференцируемост на функцията f(x) в точката х0.

 5. Намерете d(cosx.e-x).

 6. Теорема на Рол и геометричен смисъл.

 7. (*) Запишете коефициента пред х7 в Маклореновото развитие на и остатъчния член, изразен чрез осмата производна.


III. Интеграли и приложения

 1. (*) Намерете . 13. (*) Намерете

14. (*) Намерете . 15. (*) Намерете .

 1. Определете

 2. (*) Mатериална точка се движи праволинейно от момент t=1 до момент t=4 със скорост Да се намери пътят, изминат от точката.


IV. Числови редове

 1. Определение на условно сходящ числов ред .

 2. Интегрален признак на Коши за сходимост на числов ред.

 3. (*) Определете сумата на реда

Забележка: Въпросите със * носят по 2 точки, а останалите – по 1 точка.


Други реферати:
Политически партии в България
Политически портрет на Маргарет Тачър
Политически процеси след Освобождението и българската протестантска общност.
Политически режими и външна политика
Политическите възгледи през ХVІІ и ХVІІІ век според Томас Хобс, Джон Лок, Ш. Монтескьо и Жан Жак Русо


Изтегли рефератаПолитическите възгледи през ХVІІ и ХVІІІ век според Томас Хобс, Джон Лок, Ш. Монтескьо и Жан Жак Русо - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия