Принципи на конфликтологията


Ключова дума за всякакъв вид конфликт е „ресурс”. Територия – когато говорим за междуличностни конфликти. Лично пространство.

Някои учени обясняват конфликта като вид трудна ситуация. Сами по себе си обективни трудности няма. Трудно е това, което се приема субект като такова.

Формула за съществуване на конфликт: КГ1 + КГ2 + N = K

Кг- конфликтоген – всяка дума, действие, жест или бездействие които могат да породят конфликт.

КГ1 < КГ2 < КГ3 …..Според специалистите 80 % от специалистите възникват от тази формула, въпреки желанието на участниците.

Заплаха, забележка, критика, обвинение, насмешка, подигравка, сарказъм.

Конфликтогени – снизходително отношение – може да се появи с иронична проява или от решение.

Група на самохвалство – възторжествен разказ за лични, реални или ними успехи

Менторско отношение – категорични оценки, натяквания, постоянни припомняния на неприятности, нравоучения.

Група на проява на неискреност и нечестност – има се впредвид не просто лъжа или премълчаването също е форма на лъжа.

Нарушение на етиката – чрез причиняване на неудобство без да се поиска след това извинение и нужда на партньор, прехвърляне на отговорност върху друг човек и тн.

Регресивно поведение, т.е. да се ползват образци в по ранно детство – задаване на наивни въпроси, оправдаване с други, собкане, чумерчене и т.н.

Конфликтна ситуаци + инцидент = конфликт. Инжидента е такова стечение на обстоятелствата, което се явява непосредствен повод за възникване на конфликта.

Функции на конфликта – обикновено се работи в направление да се търси дали е конструктивен или деструктивен конфликта.

Конфликта консолидира групата да се разправя срещу някаква реална или нима угроза, конфликта внася яснота в съотношението на силите.

Конфликта стимулира творчеството

Конфликта служи като средство за възникване на нови форми на поведение във фирмата .

Конфликта може и да бъде полезен на чисто личностно ниво.

Когато се описва даден конфликт най-важните елементи са :

  1. Микро и макро среда на конфликта – озн. че конфликта винаги се реализира на някакъв фонд.

  2. Конфликта винаги има някакви граници – пространствено-времеви измерения на конфликта.

  3. Позиции на конфликтуващите страни – именно във хода на конфликтото действие.

  4. Зона на разногласие – включва обект и предмет на конфликта. Обект на конфликта е всяка материална и ( ресурс ), социална ( власт), духовна ценност, към която се стремят всички страни.

Обекти които да са разделение на части ( дете при развод )

Обекти, които могат да бъдат разделени в различни пропорции между участниците в конфликта.

Обекти, които участниците в конфликта могат да ползват.

  1. Предмет на конфликта – това е обективно съществуващи или субективно разпределя проблема , който е причина за конфликтно поведение между страните. Предмета на конфликта може да не е конкретен, реален, но може да бъде илюзиорен.


Други реферати:
Божествен закон, човешки закон и републиканско политическо устройство
Атентатът срещу папа Йоан Павел ІІ и българската следа
Борба за надмощие във Фронта за национално спасение на Румъния
Борба за надмощие във Фронта за национално спасение на Румъния
География на химическата промишленост на България


Изтегли рефератаГеография на химическата промишленост на България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия