Принципи на обучение по БЕЛ

Принципи на обуч. по български език и литература

Същността на четенето отчита две страни – съзнателна и автоматизирана. Те трябва да са в единство. Опитният четец схваща думата като цялост. Съзнанието на опитния четец, вниманието е насочено в/у съдържанието. При урокът внимането не е в/у демата, а в/у буквата, четенето е бавно, като се синтезират звуковете, връщане погледа назад е мног често. Вниманието на децата е в/у техниката на четене. Писането е комплексна дейност и се състои от следните компоненти: съдължание; езиково оформяне на съдържанието; техника на писане. При децата в първи кл. писането има особености,които трябва да се отчита: раздрабеност при писане; пребладава зрителния контрол при несъвършенство, при кинестатическия; писането е съпроводено с интелектуално и физическо напрежение – което води до умора и затова трябва да има пичивки. При писането има етапи: ориентировъчен – той се отнася за преду-щна възраст. Аналитичен – овладява се писането на елементите. Аналитико – синтетичен – у-ците се упражняват в писане на по- големи думи, изречения. Синтетичен етап – вниманието е насочено


Други реферати:
Човешките недъзи, страсти и пороци в Дантевия Ад
Представата за живота на древните гърци според 18 песен
Човек и Бог в Моята молитва от Христо Ботев
Човекът и градът в поезията на Христо Смирненски
Човешката драма в романа Тютюн от Димитър Димов


Изтегли рефератаЧовешката драма в романа Тютюн от Димитър Димов - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия