Процес на обучение

ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ  1. Същност и особености на обучението

Обучението е е дин от най-важните фактори за развитието на човешката личност.

Обучението е процес на предаване и усвояване на ЗУН. Това е съвместна дейност, двустранен процес, осъществяван от учителя (преподаване) и учениците (учене). Същността на процеса на обучение се изразява в овладяването от подрастващото поколение на обществено-исторически опит, натрупан от предшестващите поколения (ЗУН).

Обучението е особен вид познавателна дейност, в процеса на която учениците под ръководството на учителя устояват ЗУН, извършва се развитие. Това е процес на умствени и физически действия, необходими за осъществяване задачите на образованието – въоръжаване на обучаваните със ЗУН, насочени към тяхното развитие и възпитание.

Образованието е организационно-функционално единство между преподаването (ръководството на учителя) и ученето (дейността на ученика), чрез което се формират у него определени ЗУН и начини на познание.

Преподаването и ученето са двата основни компонента на единния процес на обучението , а субекти на тези две дейности са : учител и ученик, които изпълняват не просто различна, а противоположна роля – преподаване и учене.

В литературата често се отъждествяват понятията „учене” и „усвояване”. Усвояването, обаче е само един от многото аспекти на ученето. Ученето е по – широко понятие.

Теорията на обучението (дидактиката) играе важна роля във всички сфери на социалната практика. В дидактиката под обучение се разбира организирана, преднамерена и продължителна дейност, чрез която учителят дава на ученика образование, за което е пригоден и към която се стреми. От


Други реферати:
Пищови по предприемачество
Пищови по управление на администрацията
Пищови по Управление на проекти
Пищови по управление на транспорта
Пищови по Управление на човешките ресурси


Изтегли рефератаПищови по Управление на човешките ресурси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия