Процес на обучение

ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ  1. Същност и особености на обучението

Обучението е е дин от най-важните фактори за развитието на човешката личност.

Обучението е процес на предаване и усвояване на ЗУН. Това е съвместна дейност, двустранен процес, осъществяван от учителя (преподаване) и учениците (учене). Същността на процеса на обучение се изразява в овладяването от подрастващото поколение на обществено-исторически опит, натрупан от предшестващите поколения (ЗУН).

Обучението е особен вид познавателна дейност, в процеса на която учениците под ръководството на учителя устояват ЗУН, извършва се развитие. Това е процес на умствени и физически действия, необходими за осъществяване задачите на образованието – въоръжаване на обучаваните със ЗУН, насочени към тяхното развитие и възпитание.

Образованието е организационно-функционално единство между преподаването (ръководството на учителя) и ученето (дейността на ученика), чрез което се формират у него определени ЗУН и начини на познание.

Преподаването и ученето са двата основни компонента на единния процес на обучението , а субекти на тези две дейности са : учител и ученик, които изпълняват не просто различна, а противоположна роля – преподаване и учене.

В литературата често се отъждествяват понятията „учене” и „усвояване”. Усвояването, обаче е само един от многото аспекти на ученето. Ученето е по – широко понятие.

Теорията на обучението (дидактиката) играе важна роля във всички сфери на социалната практика. В дидактиката под обучение се разбира организирана, преднамерена и продължителна дейност, чрез която учителят дава на ученика образование, за което е пригоден и към която се стреми. От


Други реферати:
Теория на рационалния избор
Трудова дейност на ромите
Характеристика на Екстази
Социологията-наука за света, който ни заобикаля
Социални конфликти в икономиката


Изтегли рефератаСоциални конфликти в икономиката - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия