Психологически проблеми на децата в домовете за медикосоциални грижи, комуникация, адаптация

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЦАТА В ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКОСОЦИАЛНИ ГРИЖИ. КОМУНИКАЯ. АДАПТАЦИЯ

Детската психология изучава психическите процеси, свойства и състояния в периода на тяхното възникване и интензивно развитие в периода на детството. В този период развитието на психиката преминава през своето биологично и социално обусловено формиране.

Те биват:

♦ познавателни- усещания, възприятия, мислене, говор

♦ емоционални- различни видове чувства

♦ волеви- стремежи, желания

Малкото дете още от раждането си започва да се приспособява към условията и особеностите на средата, в която живее, но започва да я изменя по своеобразен детски начин. Най напред това става чрез играта, която е присъща и неизменна дейност на детското развитие още от най- ранна възраст.


Други реферати:
Съвременният свят
Из Вазов, Елин Пелин, Йовков. Майстори на разказа
Образа на Елисавета от повестта Крадеца на праскови
Съдебна реч
“НИАГАРА! ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ ДА ИЗПИТА ТАКИВА БЛАЖЕНИ ЧУВСТВА…”


Изтегли реферата“НИАГАРА! ДАЙ БОЖЕ ВСЕКИМУ ДА ИЗПИТА ТАКИВА БЛАЖЕНИ ЧУВСТВА…” - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия