Психологически проблеми на децата в домовете за медикосоциални грижи, комуникация, адаптация

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕЦАТА В ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКОСОЦИАЛНИ ГРИЖИ. КОМУНИКАЯ. АДАПТАЦИЯ





Детската психология изучава психическите процеси, свойства и състояния в периода на тяхното възникване и интензивно развитие в периода на детството. В този период развитието на психиката преминава през своето биологично и социално обусловено формиране.

Те биват:

♦ познавателни- усещания, възприятия, мислене, говор

♦ емоционални- различни видове чувства

♦ волеви- стремежи, желания

Малкото дете още от раждането си започва да се приспособява към условията и особеностите на средата, в която живее, но започва да я изменя по своеобразен детски начин. Най напред това става чрез играта, която е присъща и неизменна дейност на детското развитие още от най- ранна възраст.


Други реферати:
Организация и технология на управлението-предмет на дейност, мисия, цели
Управление на продажбите
Организация и организационни механизми в организацията
Устойчиво потребление и производство
Организационни предпоставки за ефективно производство


Изтегли реферата



Организационни предпоставки за ефективно производство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия