Ябълката - какво я прави полезна

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА- ДО

Ф №

Р Е Ф Е Р А ТДЕПАРТАМЕНТ: МЕДИКОБИОЛОГИЧНИ НАУКИ И НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

ЛЕКТОР: ст. ас. д-р ГАЛИНА САЧАНСКА

ПРОГРАМА: НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА

НБУ, СОФИЯ


Други реферати:
Ролята на училищния директор за обучението и възпитанието на децата в мултиетническа среда
Социализация на Гагаузите
Социализация на деца
Споделени знания
Стимули за развитие на комуникативно- речевата активност у децата в предучилищна възраст


Изтегли рефератаСтимули за развитие на комуникативно- речевата активност у децата в предучилищна възраст - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия