Язвената болест при свинете

Язвената болест при свинете, или язвеният стомшно-хранопроводен синдром, е заболяване, което се среща предимно в промишленото свиневъдство. Боледуват прасета между 50- 80 кг.- за угояване. Рядко свине майки и нерези. Протича в свръхостра, остра и подостра форма. Смъртта настъпва вследствие загуба на кръв, анемия и изтощение. Патоморфологично се установяват разично големи язви, локализирани главно в хранопроводната част на стомаха, които в хроничната форма могат да бъдат цикатризирани. Етиология. Предполагаемите причини могат да бъдат групирани като вирусни, микробни и паразитни и стресови фактори. Токсични фактори- отравяне с медни препарати, които в някои страни се дават като добавка в храната за стимулиране на растежа. Хранителни фактори- храната играе съществена роля в генезата на язвената болест. Наблюдава се интоксикация с някои растителни протеини или с токсични пероксиди при хранене с дажби, съдържащи ненаситени мастни киселини.

Клинични признаци. Болестта се среща в свръхостра, остра, подостра и хронична форма. Понякога се наблюдава скрита форма. Боледуват свине на възраст от 3 до 8 месеца.

Свръхостра форма- тя настъпва внезапно. Прасетата вечерта са били здрави, нахранили са се добре и на сутринта се намерени умрели.

Остра форма- тя е типична за болестта и завършва обикновено летално след 2-5 дена. Прасетата за едно денонощие показват продромални признаци, като например интензивна анемия, изразяваща се с побледняване на ушите, на кожата по рилото, около очите. Болното животно получава типичвн за болестта вид, наречен „porc blanc”. Друг важен признак е астенията, която придружава анорексията, слабеенето и мелена. Наблюдава се


Други реферати:
Миг
Зимни Вечери
Компютърна графика и CAD-CAM системи
Комуникация по SNMP
Операционната система


Изтегли рефератаОперационната система - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия