Рейтинговите агенции и техните оценки

Рейтинговите агенции и техните оценкиВ света има множество агенции за кредитен рейтинг, извършващи дейност на местно и международно ниво. Можем ли да кажем, че някой определя бъдещето ни? Ако трябва да отговорим не толкова буквално на този въпрос – отговорът би бил „да”. Най-големите три агенции за кредитни рейтинги, определящи бъдещето на цели държави, са Standard and Poor’s (S&P), Moody’s и Fitch. S&P и Moody’s са базирани в САЩ, докато Fitch има управление в Ню Йорк и Лондон. Големите три притежават над 90% от пазара. Въпреки това тези данни реално подценяват доминацията на Moody’s и S&P, тъй като Fitch притежава само около 14% от споменатите.

По правило, международният рейтинг на емитент от дадена държава не може да е по-висок от рейтинга на държавата в този момент, докато местните рейтинги не са ограничени от международния рейтинг на страната. Пазарното им признаване предшества разработването на нормативните изисквания. Основен критерий в изискванията е обективността при анализа на информацията и изготвянето на оценките.

Разрастването на инвестиционният пазар, съчетано с диверсификацията на различни видове и количества емитирани ценни книжа, представлява предизвикателство както за институтските, така и за индивидуалните инвеститори, които трябва да анализират рисковете свързани с чужди и местни инвестиции.

Инвеститорите могат да използват информацията от една или няколко рейтингови агенции. Те очакват въпросните рейтингови агенции да предоставят обективна информация, базирана на аналитични методи и точни статистически измервания. Инвеститорите също очакват, както емитентите на ценни книжа, така и рейтинговите агенции да бъдат контролирани и регулирани от държавните агенции по ценни книжа. Разбирането на историята и развитието на рейтинговите агенции, дава на инвеститорите поглед върху методологията, която агенциите използват, както и качеството на оценяване на всяка една от агенциите. Анализите и оценките дадени от различни агенции за кредитен рейтинг, осигуряват на инвеститорите


Други реферати:
Маркетингова микрообкръжаваща среда
Маркетингова обкръжаваща среда
Маркетингови изследвания (МИ)
Маркетингови изследвания на потребителското поведение
Маркетингови проучвания. Представяне на резултатите от изследването. Цели на представянето. Видове представяне


Изтегли рефератаМаркетингови проучвания. Представяне на резултатите от изследването. Цели на представянето. Видове представяне - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия