Рейтинговите агенции и техните оценки

да останат стабилни независимо от временни изменения във финансовото състояние на емитента. Идеята е да се оцени вероятността от фалит в дългосрочен план, което най-добре отговаря на изискванията на инвеститорите. Проблемът е когато измененията се големи, а рейтингите изостават от реалната ситуация. Тогава те са напълно неадекватни и изкривяват инвеститорските решения.


3Други реферати:
Управленска структура на хотел
Управление на ресторантьорството
Пътуване с обща цена
Туристически продукт
Туристическия град Истанбул


Изтегли рефератаТуристическия град Истанбул - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия