Рейтинговите агенции и техните оценки

да останат стабилни независимо от временни изменения във финансовото състояние на емитента. Идеята е да се оцени вероятността от фалит в дългосрочен план, което най-добре отговаря на изискванията на инвеститорите. Проблемът е когато измененията се големи, а рейтингите изостават от реалната ситуация. Тогава те са напълно неадекватни и изкривяват инвеститорските решения.


3Други реферати:
Същност, предпоставки, обект и задачи на валутния контрол
Теми по икономика
Теоретико-методични въпроси на геоикономиката
Предпечеатна подготовка
Теория на нормотворческата дейност


Изтегли рефератаТеория на нормотворческата дейност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия