Рекламата в и чрез Медиите

РЕКЛАМАТАРекламата, това е платена форма на емоционално послание, отправено към потребителското съзнание и поведение, създаващо образ или представа за източника и неговите стоки, услуги и идеи.

Като става въпрос за реклама се открояват две основни значения:

 • непосредствено – чрез което, организацията да достигне чрез рекламата до целевия пазар, т.е. да информира неговите представители по подходящ начин, да създаде представа за продукт, фирма или марка. Чрез рекламата се дава информация – какво, къде, кога, на каква цена.

 • Косвено – да се постигне чрез рекламата по – висок пазарен дял, продажби и печалба, защото рекламата:

- стимулира първоначалното търсене;

- увеличава употребата на продукта – настоящи клиенти

- увеличава продажбите и пазарния дял – нови клиенти

- намалява продажбени колебания

- помага на дистрибуторите и продавачите

- ефективно средство за борба с конкуренцията

Рекламни цели:

 • Информационни цели

 • степен на осведоменост ( известност )

 • степен на познание

- нов продукт или оферта

- нови начини за ползване на продукта

- нови цени

- как се използва или действа продукта

- намаляване на страховете за покупка

 • Убеждаващи цели

 • степен на благосклонност и харесване

 • степен на убеденост и предпочитания

 • действие

- разграничаване от конкуренцията

- промяна във възприемането на продукта и фирмата

- убеждаване в качество и полза

- убеждаване за покупка

- изграждане на предпочитание за фирма или марка

 • Напомнящи цели

 • степен на благосклонност

 • степен на предпочитание

- напомняне за място на продажба

- напомняне чрез неактивни сезони

- напомняне при силна конкуренция

 • Поддържащи цели

 • степен на благосклонност и харесване

 • степен на убеденост и предпочитания

- поддържане на имиджа на марка или фирма

- създава представа на уникалност и неповторимост

Рекламно послание:

 • Създаване на рекламна концепция


Други реферати:
Видове цени и ценови съотношения
Визуалният мърчандайзинг
Винен туризъм-същност и основни форми на проявление
Влияние на отделните ценни книжа върху общия портфейлен риск
Влияние на правната организация на бизнеса върху фин.управление.Преобразуване и обединяване на предприятия-финансови аспекти


Изтегли рефератаВлияние на правната организация на бизнеса върху фин.управление.Преобразуване и обединяване на предприятия-финансови аспекти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия