Рекламата в и чрез Медиите

избор на мотиви и спирачки

- мотиви – за употреба и покупка, които ще бъдат атакувани и заради които аудиторията ще обърне внимание на посланието

- спирачки – тяхното негативно действие ще бъде преодоляно чрез информацията в посланието

 • Теория на Росър Рийвс – Избор на изключително предложение за продажба

 • Всяко рекламно послание трябва да представлява едно предложение към копувача. Рекламата трябва да казва на аудиторията “ копувай този продукт и ще получиш специфична изгода “

 • Избора на специфично предложение за продажба, трябва да бъде такова, каквото фирмите конкуренти не предлагат или не могат да предложат. За да се разработи ефективно и интересно “ Избора за изключително предложение за продажба “ , е необходимо първо да се използват изводи от маркетингов анализ и психологична ос на двата основни фактора – клиенти и конкуренти. След това трябва да се изберат подходящи елементи, характеристики на фирмата и нейните продукти, чрез които да се създаде “ Избора на изключителното предложение за продажба “.

- клиенти – “ Кои са те?, Какви са техните мотиви за покупка на стоката и каква полза очакват да получат? “

- конкуренти – “ С какво се отличава фирмата от конкурентите?, Кои са техните слаби страни? “

- елементи – Кои характеристики на обекта са неговите най–силни страни или в

най-голяма степен привличат клиенти и са конкурентно-способни.

Рекламни “ да “ и “ не “ принципи:

 1. Да се залага на проверени мотиви

 2. Да се отразяват положителните емоции на хората, да се отразява радващата и привлекателна, а не мрачната и отблъскваща страна

 3. Да не се залага на “ микроскопични “ разлики от конкурента

 4. Да се избягва директното сравнение с конкурента

 5. Рекламното послание трябва да:

 • казва нещо лично, желано, интересно

 • да представя нещо отличително или изключително

 • да звучи убедително и правдоподобно

 1. Да се дават конкретни данни и доводи

 2. Да не се използват суперлативите “ най “

 3. Елементът привличащ вниманието трябва да съвпада с елемента предаващ задоволството, което се поражда от придобиването на продукта.

Видове рекламни канали и средства:

 1. Реклама чрез интернет

 2. Рекламни знаци и символи

 3. Рекламни опаковки, сувенири, офис материали

 4. Реклама в справочници, указатели, разписания

 5. Рекламни филми и мултимедия

 6. Рекламни щандове и витрини

 7. Транспортна реклама

 8. Ефирни средства – радио и телевизия

 9. Печатни реклами + медии

- медии – вестници и списания
Други реферати:
География на енергетиката
География на животновъдството в България
География на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството
География на леката промишленост на България
География на населението и трудовите ресурси на България


Изтегли рефератаГеография на населението и трудовите ресурси на България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия