Рекламата в и чрез Медиите

МЕДИИТЕ


Всеки ден ние биваме заливани с огромно количество информация, което идва от най - различни източници. При това има не само източници, но и преносители на информацията, които поемат информацията от източника и я пренасят до нас - тези преносители наричаме медии. Те се развивали с течение на времето - от хартия (писмото, книгите и пресата), през радиовълните (радиото и телевизията), до елементарната частица електрон (интернет), но също така хора като журналисти, диспечъри, пощальони и дори актьори участват в предаването на информация, т.е. са също медии. В днешно време в света има четири основни медии. Те имат за задача да събират информация от всички точки по света и да я предоставят по достъпен начин на всеки един човек.

Основни видове медии:

  • Преса

  • Радио

  • Телевизия

  • Интернет

  • Билбордове

  • PR

Видове медиина реклама:

  1. Телевизионна реклама – Според проучвания, телевизионната реклама се счита за най-мощния канал за въздействие на рекламата като цяло. Съчетаването на образ, звук, движения, цвят, относително най-висок coverage – покритие на търсената аудитория, престижността и високия демонстративен ефект са силните страни на телевизионната реклама, което я прави най-търсен

ния канал за въздействие. Ефективността на тв реклама се изчислява на база пийпълметрични изследвания, които измерват процента на достигнатата аудитория. Ефективното медиапланиране на тв реклама се прави след предварително проучване на конкурентите на пазара – т.нар. competitive analysis, търсене на оптимално съотношение между достигнат рейтинг и цена за излъчване, възможности за планиране чрез CPP-сделки, т.е. договаряне на цена за рейтинг. При планиране на тв кампания се прави предварително проучване на програмните схеми на съответните телевизии, за да може посланието да се насочи към максимално таргетирана аудитория. За целта все повече се използват възможностите за спонсориране на предавания, платени репортажи, PR-материали и др. Особено важно условие за стартиране на тв кампания е наличие на достатъчен бюджет за планиране на минимум 2 вълни на кампанията с достатъчна честота и покритие на повече от една телевизии. За постигане на максимална ефективност, телевизионната кампания трябва да бъде подкрепена и с други комуникационни канали.

  1. Радио реклама – Радиото е канал за разпространение на рекламни послания предимно за масово въздействие. Важно условие за качественото въздействие на рекламата чрез радиото е използването на запомняща се музика, кратък текст или специално разработени звукови ефекти. Обикновенно се използват следните формати – рекламни съобщения ( подготвят се от диктор с музикален редактор и др. ), целящ информирането на съответната таргет група за предстоящо събитие. Ефектът на радиорекламата в този случай може да бъде много мощен, ако се използва възможността за многократното повтаряне на посланието в радиоефира. Друг формат е рекламният клип – до 1 минута рекламен материал, подготвен от професионален екип – диктор, звукорежисьор, композитор /при


Други реферати:
Органели - основни структури, универсални и специализирани органели
Основни екологични групи растения
Селски туризъм в България
Основни характеристики на котката.
Особености в пубертета


Изтегли рефератаОсобености в пубертета - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия