Румелийските делници и празници през погледа на чужденеца

РУМЕЛИЙСКИТЕ ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЧУЖДЕНЕЦАС превръщането на българските земи в част от османската държавна територия те стават обект на интерес от страна на европейските държави, противници на империята, с оглед привличането на българите като възможен съюзник в борбата им срещу нея. В многобройни дипломатически преписки, докугади, пътни бележки, дневници и др. на чуждите дипломатически представители и пътешественици се съдържа богата информация (икономическа, геог­рафска, политическа, историческа и др.), която ни дава възможност да очер­таем щрихите от бита и ежедневието на българина от онази епоха. Тези описания разчупват представата за „тъмните векове" и ни позволяват да ви­дим различни страни от историческото битие на народа.

От този най-ранен период датират първите френски свидетелства на очевидци за облика на османската държава, за османския режим на Балканите. Те недвусмислено преценяват османското завоевание като тежък прелом в живота на поробените народи, особено като съзират най-ярките следи на тази катастрофа — сринатите със земята крепости, обезлюдените селища и райони, върволици със заробени мъже, жени и деца.

В оценките на чужденците, от една страна, тежат предубежденията и враждебната сдържаност на западния католишки свят към света на източното православие и църква. От друга страна, в някои от тях е отразена несдържаната ненавист към иноверците, врагове на целия християнски свят, които се открояват е ужасяващите черти на апокалиптични зверове.

Едновременно с това се подсказва нескритата готовност на покорените от турците балкански народи да отхвърлят чуждото господство и на още непокорните между тях да подпомогнат всички заедно европейските освободителни армии за прогонването на нежеланите завоеватели.

Пътеписите недвусмислено подсказват за особено тежкия режим, чуждото владичество, наложени на българите. Разположени на предна линия по големия кръстопът между Изтока и Запада, прорязвани от редица вековни оживени пътища, по които денонощно сноват войски и чиновници, грабят и гнетят безнаказано, българите изглеждат и в светлината на пътеписите най-потиснати, най-ограбени и най-лишени от условия за съпротива. При все това чужденците многократно се натъкват на такива факти и прояви, които ги заставят да посочат редица достойнства на българите — трудолюбие, гостоприемство, непримиримост, храброст, свободолюбие.


УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ


На 15-и ние дадохме пак почивка там на нашите коне, изтощени от тия планини, гори и лошите пътища в България, толкова слабо населена, където често и ние, и конете ни оставахме през нощта навън. Къщите им не са издигнати на етажи. Имат само едно приземие, оградено с пънове и пръти, забодени в земята, преплетени със ситни пръти като плетовете в Пикардия. Тия стени са измазани с пръст, [смесена] с начупена трева, от което те приготвят мазилка. Тези къщи са издигнати на шест стъпки височина и са покрити със слама, с един отвор всред покрива, за да излиза димът от огнището, което се прави в средата на мястото. Под един и същ покрив живеят


Други реферати:
Организация и технология на управлението
Логика
Логиката на изказването
Пищов по Логика при Кулов
Логиката на класовете


Изтегли рефератаЛогиката на класовете - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия