Синтагмата на Матей Властар

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСОТЕТ " Н. РИЛСКИ"

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА " ПРАВО"






КУРСОВА РАБОТА

ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО




ТЕМА : Синтагмата на Матей Властар






Студент :


Факултетен номер :


Специалност : Право


Курс : първи


Форма на обучение : редовна







Дата на предаване :


Оценка :


Други реферати:
Христо Ботев-Странник
Родов свят в стихотворението на Христо Ботев Майце Си
Свободния дух на човека в На прощаване от Христо Ботев
Ренесансови възгледи в История славянобългарска
Христо Ботев-Светът на робството и свободата в На прощаване


Изтегли реферата



Христо Ботев-Светът на робството и свободата в На прощаване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия