Синтагмата на Матей Властар

3. Сборникът на Властар е изключително популярен византийски източник за материалното , семейното , облигационното , наказателното и наследственото право . Чрез този извор ние получаваме автентични свдение на живота през средновековието . Разглеждания византийски извор представлява съчетание на църковни канонически правила и светско право .

Други реферати:
Архитектура и протоколи
Бизнес план за създаване на рекламно-информационен сайт
Бизнес план на ПК “Изгрев”
Български национални търсачки
Виртуална реалност


Изтегли рефератаВиртуална реалност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия