Синтагмата на Матей Властар

3. Сборникът на Властар е изключително популярен византийски източник за материалното , семейното , облигационното , наказателното и наследственото право . Чрез този извор ние получаваме автентични свдение на живота през средновековието . Разглеждания византийски извор представлява съчетание на църковни канонически правила и светско право .

Други реферати:
Принципи на построяване на системи за автоматично управление на базата на микропроцесори
Проблемите на токовата несиметрия.
Програмируеми контролери.
Програмируеми логически матрици FPGA.
Проектиране с FPGA устройства.


Изтегли рефератаПроектиране с FPGA устройства. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия