Синтагмата на Матей Властар

3. Сборникът на Властар е изключително популярен византийски източник за материалното , семейното , облигационното , наказателното и наследственото право . Чрез този извор ние получаваме автентични свдение на живота през средновековието . Разглеждания византийски извор представлява съчетание на църковни канонически правила и светско право .

Други реферати:
Същност, произход и развитие на способностите
Теория на парите и кредита
Теория на фирмата и фирмена организация на бизнеса
Териоториално деление и административно устройство на България. Същност, принципи, властнически отношения и развитие на населените места
Характерни черти на българският национален характер


Изтегли рефератаХарактерни черти на българският национален характер - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия