Синтагмата на Матей Властар

юридически извор . На наши земи " Азбучната синтагма " е преминала като превод от сръбски, най-вероятно пред 1345г. Съществуват няколко тези , отнасящи се до тава кога византийският извор преминава на българска земя . Според М. Андреев прехвърлянето на наши земи става по време на управлението на Стефан Душан . Според румънския учен Ст. Берекет споделено и от българския изследовател Огнян Грънчаров : " Азбъчната синтагма е била преведена около 1345г. по времето на българския цар Йоан Александър . От България тя преминала в Сърбия по време на сключения брак между сестрата на българския цар Елена със сръбския владетел Стефан Душан " .

Сборникът на Матей Властар " Азбъчна синтагма " може да се определи като неоригинален текст. Причините за това са , че византийският йеромонах си служи със заемни от своите предшественици Йоан Зонара и Теодор Валсамон. Също така той си служи и със сведения от Византийската Еклога .


1.5. Препис на " Азбучната синтагма" е запазен в библиотеката на Рилския манастир .Преписът е доказаателство , че сборникър е познаван от българите и той се е прилагал в българските земи след 14 век . " Синтагмата " е известна и в Русия от началото на 15 век . В Русия "Синтагмата" е преведена на църковнославянски език от Епифаний Славинецки през XVII век. През 1874 година славянският превод е издаден в Русия заедно с гръцкия текст от професора по църковно право в Санкт-Петербургския държавен университет М. М. Горчаков. Множеството преписи на "Синтагмата " на Матей Властар са доказателство за широкото разпространение в източноправославния свят.2. Сборникът на Властар е използван и от православните славяни. Много скоро след издаването на "Синтагмата", тя е преведена на сръбски език и е публикувана в съкратен вид ("Съкратена синтагма") в сборника "Законник" (1349 г.) на крал Стефан Душан. "Законникът" е


Други реферати:
Does Love conquer all
My father once told me...
Can one be Realist or Idealist Only
Parents are the best teachers
Age béni ou age maudit


Изтегли рефератаAge béni ou age maudit - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия