Софтуер за възстановяване на данни


Глава 3

Софтуер за възстановяване на данни


Най-елементарното възстановяване е възстановяване по файлова таблица. Също така, може да се прогнозират шансовете за възстановяване според състоянието на изтритият файл.

Този метод, се базира на проверка на записите във файловата таблица, за всички клъстери в които файла е бил записан, за да види празни ли са или са презаписани с друг файл или парче от файл записани там в последствие. Това е бърз метод, но не много надежден, ако дори един клъстер е частично презаписан с много малък файл, възстановяването на този файл с този метод е невъзможно. Този метод също не може да помогне, ако файловата таблица липсва или е повредена, дори и всичките клъстери да са свободни. Той разчита на информацията от файловата таблица. Ако файла може да се възстанови, програмата премахва символа значещ изтрит файл и връща свойствата на файла в нормално състояние. Така файлът отново е достъпен за системата и потребителя.
При метода възстановяване на данни без помощта на файловата таблица,
няма нужда от файлова таблица. Базира се на проверка на клъстерите един по един, за файлове. Това значи че програмата може да определи точният тип файл. Понякога е възможно файлът да е частично повреден, което се дължи на следното: компютърът използва само толкова клъстери колкото са нужни за да се събере файла, който се записва. В този случай има изтрит по-голям файл и на негово място е записан по-малък, който е презаписал част от клъстерите използвани от предишния файл.


Други реферати:
Пищови за изпит по Логистика.
Пласментна логистика.
Право на международния транспорт.
Предимства и недостатъци на транспорта
Предотвратяване на замръзването и възстановяване на сипкавостта на замръзнали насипни товари


Изтегли рефератаПредотвратяване на замръзването и възстановяване на сипкавостта на замръзнали насипни товари - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия