Сравнение на три айтъма по NEO-PI-R личностен въпросник


Софийски университет „Св. Климент Охридски”Философски факултет

Изпитна задача по статистика на тема :
Сравнение на три айтъма от изследване, базирано на NEO-PI-R методика по полов признак”
(изпитната задача е изготвена в рамките на курса по статистика в

Софийски университет „Св. Климент Охридски”)


Други реферати:
Венецуела
Венецуела
Влияние на георгафската среда за създаването и развитието на Древен Египет
Влияние на георгафската среда за създаването и развитието на Древен Египет
Води в заливните речни тераси на Дунавската равнина


Изтегли рефератаВоди в заливните речни тераси на Дунавската равнина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия