Учебник по цифрова схемотехника

Увод

Ускоряването на темповете на развитие на електрониката и усъвършенстване на системите за събиране, предаване и обработване на информацията налагат по-задълбочени познания по цифрова схемотехника.

Глава първа

Основи на импулсната техника

1.1 Електрически импулси. Изменението на напрежението или тока в една електрическа верига от една стойност до друга с последващо установяване на първоначалната стойност. Основната, най- характерна особеност на импулсното напрежение или ток е неговата прекъснатост (дискретност) т.е. наличието на пауза между два последователни импулса. На Фиг.1.1 са показани някои видове импулси.

1


Други реферати:
Проектът “Електронно правосъдие”
Път към ЕС
Разширяване на Европейския съюз - минало и настояще
Роля на образованието за българското общество и европейската интеграция
Ролята на местната власт в процеса на евроинтеграцията


Изтегли рефератаРолята на местната власт в процеса на евроинтеграцията - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия