Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

.Как се извършва анализ на работното място(АРМ) и изготвяне на длъжностна характеристика(ДХ)?

В понятието работно място или длъжност вклучват вслчки основни и допълнителни задачи, задължения и отговорнисти , които се възлагат на сътрудника независимо дали е изпълнител или ръководител.

Анализа на работното място като правило се състои от два показатела

1 Описание на работното място – изброяват се :

-дейноста

-условията на труд

- средата

-оборудване и материали ,които се използват на раб.място

2. Спецификация на работното място– изброяват се нуждите за успешно изпълнение на задаяите :

- опит

- квалификация

- способности

Цели , за АРМ и изготвяне на ДХ- използват се редица работни документи,които позволяват да се създаде богата база данни в предвид дадена длъжност

  1. Оперативно управление на човешките ресурси се използвт за:

-Търсене на сътрудници за оганизацията

- подбор на сътрудници за оганизацията

- проектиране на работно място

-осъществяване на формална оценка на извършената дейност от сътрудниците

квалификация и преквалификацияна на сътрудниците

-израстване и кариера на сътрудниците

- материално и духовно стимулиране

-задачи за осигуряване на трудовата и организацияонна безопасност


Други реферати:
Японският филм-анализ
Поезия и литература
Оноре дьо Балзак и романът Дядо Горио
Патриотичните и революционни мотиви в лириката на Яворов
Последна радост


Изтегли рефератаПоследна радост - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия