Управление на паричните потоци.

Управление на паричните потоци


1.Зздачи

Парите са най – важният и най – продуктивният актив, който малкият бизнес притежава.Бизнесът трябва да има достатъчно пари за да осъществи своите задължения.

- паричен поток – характеризира времето м/у плащаниятя и взиманията.При по дълъг цикъл на паричните потоци е много вероятно бизнесът да се натъкне на парична криза.

Между парите и печалбата съществуват разлики:

Печалбата е нетното увеличение на капитала,движещ се чрез бизнеса за определен период от време – затова се получава разлика м/у общите приходи и разходи.Печалбата дава яснотя колко ефективно е управлявана фирмата.На работниците неможе да бъде платено с печалба естесвено, а само с пари.Кеш са парите, които произтичат,вливат се чрез бизнеса в непрекъснат цикъл,без да са свързани тясно с другите активи.

Паричния поток е сумата която се влива и която изтича от бизнеса през счетоводен период.Парите намалват, когато бизнесът закупува на кредит или на брой стоки за записи или материали за производство.Впоследствие запасите се продават.Когато парите се вземат кешбалансът на фирмите се увеличава.Закупуването на запаси и продукция ръководят, определят продажбите.Така че тези сметки трябва да бъдат платени, преди продажбите да са осъществени.Но събирането на сметките за получаване се осъществява след продажбите,предвижда се определен времеви лаг, така че потребителите, които закупуват стоки на кредит, могат да не заплатят до следващия месец.

Колко пари са достатъчни?Това, което е подходящо за един бизнес, може да бъде напълно неподходящо за друг.Това зависи от размера на всяка фирма, нейната същност и специфична ситуация.

2.Разработване на баланс на паричния поток

Малкият бизнес трябва да разработи проект за баланса на паричният поток по месеци поне за една година напред и по тримесечие поне за няколко години.

Този баланс се изготвя на базата на счетоводният метод, което значи, че вземанията и задълженията се записват, регистрират в прогнозата само когато кешсделката се очаква да бъде сключена.Например продажбите на кредит на клиентите не се регистрират докато очакваните от тях пари не се получат.

Кешбалансът не е нищо друго освен прогноза за паричните потоци, които постъпват във фирмата или които напускат фирмата за определен период от време.


Други реферати:
Разполагане на рекламите в печата
Политика и публична власт
Функции на рекламата
Стратегии и тактики на PR
Характеристика на общественото мнение


Изтегли рефератаХарактеристика на общественото мнение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия