Управление на предприятието

Управление на предприятието(тема5)

1.Същност и съдържание на управление на предприятието.

Същност на управлението на предприятието: е процес на интегриране и координиране на ресурсите и дейностите му за постигане на конкурентни цели чрез ефективно използване на ограничени ресурси при съобразяване с промените в средата.

Основни акценти: -Първо,предприятието се възприема като „система от селенасочено координирани дейности и сили на две или повече лица” за постигане на система от цели;-Второ,трансформационният процес в предприятието,създаващ добавена стойност и изгода,е свързан с


Други реферати:
Пространно житие на Кирил
Проглас към Евангелието
Проглас към Евангелието
Похвално слово за Кирил-блестяща творба на тържественото красноречие
Образът на словото в старобългарската литература


Изтегли рефератаОбразът на словото в старобългарската литература - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия