Управление на предприятието

Управление на предприятието(тема5)

1.Същност и съдържание на управление на предприятието.

Същност на управлението на предприятието: е процес на интегриране и координиране на ресурсите и дейностите му за постигане на конкурентни цели чрез ефективно използване на ограничени ресурси при съобразяване с промените в средата.

Основни акценти: -Първо,предприятието се възприема като „система от селенасочено координирани дейности и сили на две или повече лица” за постигане на система от цели;-Второ,трансформационният процес в предприятието,създаващ добавена стойност и изгода,е свързан с


Други реферати:
La peosie des troubadours
Анализ и интерпретация на Златното момиче-българска народна приказка
Тест по молекулярна биология
Тест по български език
Тест по английски език (2 ниво)


Изтегли рефератаТест по английски език (2 ниво) - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия