Урбанизацията

Урбанизацията причинява значителни изменения в приземните атмосферни условия.

В някои екстремни ситуации, каквото е силното застояване в големите градове, тези промени се разпространяват стотици метри над земята и са в такива размери, че пораждат нов климат – този на градската среда. Като цяло градският климат се характеризира с по-висока температура, по-малко вятър, по-слаб достъп на светлина, повече мъгли и замърсявания и често повече валежи в сравнение с естествения климат в околността.

В рамките на градския пейзаж микроклиматичните промени също са значителни: качеството на въздуха по транспортните артерии и в индустриалните зони обикновено е изключително лошо. Някои квартали имат по-висока средна лятна температура, а площи намиращи се между високи сгради получават оскъдна или никаква естествена светлина.

Тези изменения трябва да се вземат под сериозно внимание при планирането и строежите в градовете.


Урбанизацията трансформира средата така, че веществата и материалите, както и дейностите в нея, напълно се различават от тези в естествената природа. Без съмнение, потокът на енергия в града също е различен. Като цяло получаваната слънчева радиация е много по-ограничена, докато генерираното количество топлина на приземно ниво е значително по-високо в големите градове в сравнение с това в околните им райони. Нещо повече, загубата на топлина от градската атмосфера чрез конвективни и радиални потоци е значително по-малка. Следователно повишеното загряване заедно със слабата загуба на топлина има като резултат по-високи средни температури в големите градове през годината и екстремно високи температури в определени дни. Тези температурни нива биха могли образно да бъдат представени като концентрични кръгове около градския център, образувайки т. нар. “градски топлинен остров”. Неговата големина и интензитет зависи от големината на населеното място (броят на населението) и от регионалните климатични условия. Най-големи и устойчиви топлинни острови “произвеждат” големите мегаполиси при спокойно и топло време.


Формата на градската атмосфера би могла да бъде разглеждана като огромен купол над града. Това въздушно тяло е наречено градски граничен слой. Поради наситеността си с микро-частици този слой ефективно отразява слънчевата радиация, като в резултат в най-ниските 1000-2000 м тя е намалена с около 50%. Изследвания показват, че повишената облачност и валежи в градовете са плод на характеристиките на градската атмосфера, като тези особености постепенно се разпространяват и към съседните на града райони. Т.е. атмосферата над града запазва формата си на купол само при спокойно време, докато при силен вятър тя се променя и се разтегля.

На приземно ниво причините за формирането на градксия топлинен остров и климат са много и комплексни. Първо, материалите и веществата на тази среда, т. нар. “сива инфраструктура”, имат различни топлинни характеристики от тези в природния ландшафт, наричан още “зелена инфраструктура”. Топлинният капацитет на улиците и сградите е значително по-малък от този на материалите в естествената природна среда. Това означава, че с поемането на определено количество радиация градската повърхност достига по-високи температури и следователно по-бързо нагрява въздуха наоколо. Второ, съотношението на Боуен, което представлява отделената от дадена повърхност топлина, която може да бъде измерена и почувствана към количеството топлина отделено и изразходено за изпарение (т.нар. латентна топлина), е много по-високо в градовете поради ограничените площи с открити води, зеленина или почва. С оскъдността на източници на изпарения потокът латентна топлина от повърхността е относително слаб. И обратното – количествата “ефективна” топлина са значителни и предизвикват повишение на температурата. Към това се прибавя и топлината отделяна от изкуствени източници, каквито са автомобилите например. През зимата в


Други реферати:
Шведска маса на обяд и друг начин за предлагане на обяд-за 300 човека в 4-звезден хотел
Оценка на рекреационния капацитет в Батак и Баташката планина
Теренно проучване на туристическата дестинация
Примерен план за екскурзия по българското Черноморие
Спортен туризъм


Изтегли рефератаСпортен туризъм - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия