Урбанизацията

умерените ширини тези източници обикновено отдават повече енергия в градовете отколкото слънцето.

Постъпващата топлина е само една страна в системата. Другата са топлинното отделяне или загуби на градската атмосфера. Тук от голямо значение е скоростта на вятъра. Като цяло в градски условия скоростта на вятъра е по-ниска на приземните нива, следователно нагретият въздух не може така бързо както в естествената природа да бъде изместен и охладен. Още повече, че градската среда задържа повече топлина и заради високото съдържание на въглероден диоксид в атмосферата й. това прегряване допринася за ефекта на градския топлинен остров.


Микроклиматични вариации в рамките на градския ландшафт


Климатичните особености и промени в градския пейзаж представляват интерес не само за местните власти и комисиите по контрол на замърсеността на въздуха и глобалните климатични промени, но напоследък тези изменения се вземат под внимание и от инженери и архитекти, които се занимават с планиране на градски ландшафти. Експертите са на мнение, че градският климат може да бъде подобрен чрез добро планиране и управление на дейностите, както и чрез нов подход в градския дизайн.


Потоците слънчева радиация биват възпрепятствани от сградите и в зависимост от ъгъла на греене и от височината на постройките, се създават сенчести петна с различна големина. На места, където сградите са близо една до друга се създават и цели сенчести коридори. Постъпващата до дадена сграда слънчева радиация варира според сезона, ориентацията й, времето от деня, локацията и височината на съседните постройки. Образуват се “джобове” почти изцяло лишени от слънчева радиация, които се осветяват основно от отразена или разсеяна светлина.


Относно температурата, в градовете бихме очаквали места като природни паркове и зелени зони да имат много различен температурен режим от индустриалните такива. Изследванията обаче показват, че това е така само там , където термичните различия не са маскирани от силни въздушни системи или от екстремно влияние върху климата на локално ниво. Последното може да се онагледи с наличието на малък зелен парк в центъра на града; каквато и модификация в температурата да бъде постигната от наличието на зелени площи, тя се “замаскира” от термичния чадър на околните сгради.

И все пак, промяната в температурата, постигната от наличието на паркове може да бъде и значителна. Например, в 90-те акра парк на Монреал са отчитани летни дневни температури с 2◦С по-ниски в сравнение със непосредствено заобикалящите го застроени площи.

Освен това, кварталите с повече стари, големи дървета са по-хладни в сравнение с новите квартали и другите градски зони.

Градският топлинен остров може рязко да отслаби влиянието си там, където урбанистичният пейзаж преминава в природен.


Вятър и конвективни течения. Основното влияние на градската среда върху вятъра е в намаляването на скоростта му в приземните нива. Това би могло да бъде илюстрирано чрез сравнение профилите на скоростта на вятъра над градски и природен ландшафт. Издигнатата топография на градската среда премества профила нагоре, оставяйки дебел слой бавно движещ се въздух ниско над земята. При по-детайлно проучване обаче, в рамките на относително малки райони могат да бъдат наблюдавани значителни различия в скоростта на вятъра. Повечето от тези различия се дължат на големината на сградите, подредбата им и разстоянието между тях.

Първо, когато имаме единична сграда, тя представлява препятствие за въздушния поток и вятърът трябва да се засили, преминавайки покрай зданието Ако разглеждаме ситуацията двуизмерно, най-високите скорости той достига срещу наветрената страна


Други реферати:
Възможно ли е да бъде сменен начинът на избиране на американския президент
Горнотракийска низина
Възникване на политическите идеи в Древен Изток
Възникване на политическите идеи в древния свят Гърция и Рим. Платон. Аристотел.
Горнотракийската низина


Изтегли рефератаГорнотракийската низина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия