Урбанизацията

и над покрива. Част от потока се отклонява надолу покрай наветрената фасада. Покрай страничните стени потокът се разделя и скоростта на вятъра намалява.

Когато имаме случай на две почти еднакво високи сгради, разположени в голяма близост една до друга, потоците силен вятър не се спускат от покрива надолу към земята, а се задържат нависоко от покрива на втората постройка. Така между двете сгради се получава значително спокойно пространство, където смесването на въздуха с този на по-високата атмосфера е силно ограничено. Въздухът в тези обособени пространствени “джобове” може да бъде значително по-различен от този в околността.

Третата ситуация е когато имаме улици с непрекъснати редици високи сгради от двете страни, които имат топографските характеристики на каньони. Когато са подредени по посока на силни въздушни течения те обхващат и канализират потока. По такива улици вятърът достига значителни скорости, особено по време на вихри и повишена турбуленция покрай стените на “каньона”.


Случаите на мъгла в градовете могат да бъдат два пъти повече отколкото в околните райони. Повечето от мъглите се появяват поради наличието на изобилие от кондензационни ядра в следствие на силното замърсяване на атмосферата. Локално случаите на мъгла са чести в райони, където има спокойни атмосферни условия в комбинация с силно охлаждане на повърхността нощем. Съществуват още няколко фактора допринасящи за наличието на мъгли освен замърсяването на въздуха, като един от тях се отнася до наличието на водни изпарения на приземно ниво. В ниско разположените крайбрежни райони и по речните долини концентрацията на изпарения може да бъде значително по-висока отколкото в останалите части на града. Потоците студен въздух в ниските нива подпомага образуването на мъгли, докато напротив, нагретите сгради и твърди повърхности могат локално да намалят появата на мъгла, поради това че ограничават нивата на спад в температурите нощем.

Замърсената атмосфера обикновено покрива целите градове и въпреки това, при определени метеорологични условия средните нива на замърсеност във вътрешността са по-високи от тези в покрайнините. Също така тези нива могат да варират в определени дни и да се различават от един сектор на града до друг. Два са факторите, които допринасят за това: 1) спецификата и естеството на източника на замърсяване каквито са промишлени предприятия, автомагистрали, електроцентрали и т.н. 2) краткосрочните промени в способността на градския граничен слой да смесва и извежда въздушни маси. При ветровито и нестабилно време замърсяванията се разпространяват в по-голяма маса въздух над градовете и се отвеждат надалеч, като ограничават тежките концентрации, ако изобщо има такива в относително малки зони, където стихва вятърът. При спокойно и тихо време обаче, замърсяванията се концентрират и натрупват над източниците им и ако метеорологичните условия се запазят за дълго време непроменени, се формира сгъстена маса вредни вещества над целия градски район. Междинна ситуация имаме при наличието на лек вятър, който отвежда замърсените маси въздух встрани от източниците им. “Поведението” на облаците със замърсявания зависи от термичната структура на приемащата атмосфера, посоката и скоростта на вятъра, както и от височината на която са изхвърлени вредните газове.

Масата на замърсяванията за даден обем атмосферен въздух може да бъде установена според нивото на вредните емисии и степента на отвеждането им от въздушния поток. Отвеждането включва както латерални, така и вертикални компоненти. Следователно не е трудно да си представим колко тежка може да бъде степента на натрупване на замърсявания при продължителна термична инверсия, когато въздушните течения в която и да е посока са незначителни. Нещо повече, застояването на замърсен въздух повишава възможността за окислявания и фотохимични процеси с участието на серен диоксид, въглеводороди и др., които водят до формирането на сярна киселина и токсични газове като озон и др. В случаи на критични нива на вредните емисии, единственото реалистично управленско решение (освен ограничаване на дейностите на хората) е намаляване на нивата на емисиите. В


Други реферати:
Една българка
Елин Пелин-Мечтатели
Димчо Дебелянов-Миг
Изобличение на човешките и обществени пороци в Разни хора-разни идеали
Какво човешко поведение утвърждава Вазов в разказа с Една Българка


Изтегли рефератаКакво човешко поведение утвърждава Вазов в разказа с Една Българка - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия