Урбанизацията

няколко случая в американски градове властите предприемат ограничаване на автомобилния трафик и индустриалната активност с цел избягване на здравословни катастрофи сред населението.

Известно е, че облаците със замърсен въздух се разпростират десетки, стотици, а в изключителни случаи и хиляди километри встрани от източниците им. Това въздействие върху климата в региона не е добре документирано, но е засилено с в определени места и сезони и е известно, че се характеризира с повишена облачност, валежи и неспокойно време. Друг регионален ефект е киселинният дъжд. Причинява се от формирането на сярна киселина в резултат на смесването на атмосферната влажност със серен триоксид в замърсения въздух.


Архитектите и инженерите определено признават климата като важен елемент в градското планиране, но все още не са мнозинство онези, които успяват ефективно да въведат климатичните изменения в информационна база данни за вземане на решения. Няколко са факторите за това, като един от най-важните е нивото на научното разбиране на микроклимата в застроена среда. Въпреки че архитектите и инженерите разбират влиянията на климата върху сградите, например напор от ветрове, изложението на слънце или корозията на повърхностните материали, относително по-малко се знае и говори за влиянието на сградите върху климата. За разлика от градската хидрология например, техническото планиране може да представи много по-малко модели и по-неточни прогнози, които да насочват инженерите при определянето на височината на сградите, съотношението между застроените и зелени площи, широчината на улиците и т.н.

Друг фактор е липсата на регулации при планирането отнасящи се до климата. Изключение прави областта за контрол на качеството на въздуха, където съществуват държавни регулации отнасящи се до емисиите на вредни вещества с цел подобряване условията за живот в градовете. Извън качеството на въздуха обаче, агенциите по планиране обръщат слабо внимание на климатични параметри като температура, радиация, мъгли и въздушни потоци.


Големите градове в повечето държави изглежда претърпяват почти постоянни физически промени, главно в отговор на икономически и политически фактори. Това изисква специалистите по планиране постоянно да следят за възможности за подобряване на пешеходното движение, трафика, използването на площите, качеството на въздуха, оттичането на отпадни води и т.н. голямото предизвикателство пред тях е постигане на подходящ баланс между икономическите функции, необходими за съществуването на града и околната среда, която да осигурява добро здраве и съществуване на жителите.

Пет са климатичните фактора, които оказват влияние върху здравето и комфорта на хората в повечето градове: температура на въздуха, влажност, слънчева радиация, вятър и замърсеност на въздуха. Малко може да се направи в градското планиране, така че да се противопоставим на регионалните атмосферни условия, но за сметка на това могат да бъдат взети мерки за намаляване на екстремните температурни нива и силното замърсяване на въздуха. Възможно е проследяването или промяната на четири елемента с цел подобряване условията на живот в градовете:


  • Намаляване на слънчевата радиация на ключови места като натоварени улици, пешеходни отсечки и спирки, където обикновено чакат много хора;

  • Намаляване изобилието от цимент и асфалт и увеличаване на зелените зони и открити водни площи, което би довело до увеличаване на латентния топлинен поток и намаляване температурата на въздуха;

  • Засилване на въздушния поток на приземно ниво, което да осигури проветряване, охлаждане и отвеждане на замърсения въздух извън града.

  • Намаляване на замърсяването чрез ограничаване на нивата на вредните емисии и подобряване на проветривостта на градовете.


Други реферати:
Кандидатстудeнтски задачи за Лесотехническия университет
Комбинаторика
Числови характеристики на сл.в.
Боговете в различните религии
В търсене на животните


Изтегли рефератаВ търсене на животните - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия