Видове риск

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод – 2

I. Управление на риска - 2

1. Същност на риска – 2

2. Видове риск – 4

3. Управление на риска – 7

II. Инвестиционен риск - 8

  1. Инвестиции и риск – 8

  2. Методи за оценка на инвестиционни проекти - 11

III. Банков риск - 14

1. Кредитна политика и управление на риска - 14

2. Валутен риск – 19

3. Особености на риск мениджмънта в банките – 21

IV. Застрахователен риск - 23

  1. Същност на застраховането – 23

  2. Застраховане и риск – 25

Заключение – 27

Използвана литература - 28
Други реферати:
Средна класа в България–мит или реалност
Организационна субкултура, свободно време, частен живот
Условна вероятност. Теорема на бейс. Схема на бернули
Същност на социалната комуникация
Социологията като наука


Изтегли рефератаСоциологията като наука - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия