Защита при бедствия и аварии-тест

радиоактивните отлагания предизвикват главно вътрешно облъчване чрез вдишване на РВ и поемането на замърсени хранителни продукти и вода;


12. Какво представлява тротиловия еквивалент?

Мощността на ядрените заряди се определя от количеството на вътрешноядрената енергия, която се отделя при взрива. Това количество енергия е прието да се сравнява с енергията на обикновеното взривно вещество - тротил и да се нарича тротилов еквивалент. Под тротилов еквивалент се разбира масата на тротиловия заряд , енергията на чийто взрив е равна на енергията на взрива на даден ядрен заряд. Измерва се в тон , килотон или мегатон - t, kt, Mt.


13. Какво представлява критичната маса на ядрения заряд?

Благодарение на верижната реакция процесът на делене на ядрата може да се превърне в самоподдържащ се. При всяко делене на ядрото излитат 2-3 неутрона. Ако на един от тях се отдаде възможност да предезвика делене на друго ядро, процесът ще бъде верижен. Съвкупността от делящото се вещество, задоволяваща това изискване, се наричи критична маса. Верижната реакция може да започне само при наличие на определена критична маса. Критичната маса е променлива величина в зависимост от следните фактори:

  • свойства и химична чистота на ядреното вещество;

  • форми на ядрения заряд;

  • обвивка, отразяващи неутроните, допълнителен източник на неутрон;


14. Какви заряди се използват при ядрените бомби?

  • ядрен заряд U или Pu - чиято маса е над критичната, е разпределен на няколко части с маса под критичната;

  • изтласкващ заряд - обикновено взривно вещество, разположено зад парчетата ядрено гориво, и осигурява сливането им в масата, по-голяма от критичната;


15. Какъв е принципа на действие на неутронните заряди?

В основата на неутронните заряди са реакциите на термоядрения синтез. Високата температура, която води към възникване на ново състояние - плазма, осигурява сливането на изходните леки ядра в по-тежки. При тях се отделят неутрони, протони, хелий и огромно количество енергия.


16. Какви видове лазери се различават?


Други реферати:
FoxPro Отчети
Информационни системи
Анализ на няколко произведения
Ангелинка
Анализ на 24 песен Илиада-Омир


Изтегли рефератаАнализ на 24 песен Илиада-Омир - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия