Защита при бедствия и аварии-тест

144. Какво представляват нуклоните?

Сбора от протоните и неутроните, съдържащи се в атомното ядро.


145. Какво представлява масовото число на един химичен елемент?

Сумата от протоните и неутроните в атомното ядро образуват масовото число А .


146. Какво представлява атомния номер на един химичен елемент?

Броят на протоните в атомното ядро определя атомния номер на елемента Z .


147. Какво представлява периода на полуразпадане на един радиоактивен елемент?

Времето, през което броят на радиоактивните атоми намаляват с 50%.


148. Какво представлява радиоактивната константа?

Величината, изразяваща частта от атомите на даден радионуклид, разпадаща се за единица време.


149. В коя единица се измерва активността на радиоактивните елементи?

Бекерел - Bq .


150. Що е погълната доза от йонизиращи лъчения ?

Характеризира действието на лъчението върху организма и представлява количеството енергия, погълната за единица маса облъчено вещество Gy

(Грей).

D =


151. Що е мощност на погълната доза ?

Представлява дозата лъчение, погълнато за единица време Gy/s (Грей в секунда).

Pd =


152. Що е експозиция?


Други реферати:
Изключения в програмния език Delphi
Въведение в програмни системи
Език за програмиране Java
Запознаване с. NET технологиите. Архитектура и особености на Microsoft .NET Frame Work. Пространство от имена
Изключения и .NET. Дефиниране на собствено изключение


Изтегли рефератаИзключения и .NET. Дефиниране на собствено изключение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия