Защита при бедствия и аварии-тест

Характеризира самото лъчение чрез броя на получените йони с еднакъв заряд в резултат на въздействие на лъчението на единица обем въздух - R (рентген).

X =


153. Що еквивалентна доза?

Служи за сравняване на биологичния ефект на йонизиращите лъчения – Sv (Силверт).

37Други реферати:
Термична стабилност
Скорост на химичната реакция
Прогнозиране на антимикробната активност
Химичният елемент олово
Упойващи вещества


Изтегли рефератаУпойващи вещества - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия