Защита при бедствия и аварии-тест

с твърди активни вещества (рубинов, неодимов, с някои редкоземни елементи и други);

газови - с активни вещества CO2 , хелий, неон, аргон и други;

полупроводникови - с галиев арсенид и други;

с течни активни вещества - съчетават принципите на действие на твърдите и газовите лазери;

гама-лазери - принципно нов лазер с голяма мощност, при който се използват гама-излъчване на елемента кобалт;


17. Коя зона в АЕЦ се определя като активна зона?

Зоната, в която се намира ядреното гориво и в която протичат верижните реакции на делене, се нарича активна зона (АЗ). Ядреното гориво е затворено в тръби, наречени топлоотделещи елементи (ТОЕ).


18. Какви топлоносители се използват при реакторите на АЕЦ?

Като топлоносители обикновено се използват вода, течни метали или органични течности. Топлоносителят циркулира около активната зона (АЗ) с помощта на циркулационни помпи и отвежда топлината.


19. Каква е ролята на регулиращите пръти в реактор на АЕЦ ?

Важна част от конструкцията на активната зона (АЗ) са регулиращите пръти. С тях се контролира неутронното поле, като при необходимост те се пускат или извеждат от АЗ.


20. По какви признаци се класифицират реакторите в АЕЦ ?

Реакторите се класифицират според:

 • енергията на неутроните;

 • ядреното гориво;

 • вида на забавителя;

 • структура на АЗ;

 • назначението на реакторите;

 • начина на отвеждане на топлината;

 • вида на топлоносителя;

 • отражателя;

 • защитата;

 • конструктивните материали;

 • други;


21. Какви биват реакторите според енергията на неутрони - те ?


Други реферати:
Структурна схема на ЗУМД
Устройство на компютър
Система, архитектура, информационни връзки на база данни
Честотна модулация
Стандартизация в информационната дейност


Изтегли рефератаСтандартизация в информационната дейност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия