Защитени територии

Народен парк „Витоша” е един от първите обекти,поставени под закрила на Закона.Учреден е през 1933г.Заема голяма част от Витоша и обхваща 12 100ха площ.В миналото планината е била покрита с величествени гори,които преди освобождението ни от османско робство са били безжалостно унищожавани.Сега тя е покрита с млади широколистни и иглолисти гори.Открити са над 1450 вида висши растения,около 300 вида мъхове,200 вида лишеи,500 вида гъби,и над 500 вида водорасли. В защитената зона има също и богат дивеч.Срещат се сърни, благородни елени, лопатар, зайци, катерици, златки,лисици белка, диви свине и др.,а от крилатите обитатели скалната яребица ,скалният орел,глухар,сокерица и белогушестият дрозд.

Народен парк „ Ропотамо” е един от най-известните и най-интересни паркове.Поставен е под закрила на Закона през 1940г.Обхваща площта от 847ха.Разположен е в долното течение на Ропотамо,където реката образува лиман в резултат от потъването на крайбрежието. Бреговете и на места са обрасли с тръстика и вековна заливна гора.На територията на


Други реферати:
Философия има тогава, когато става въпрос не за чужди, а за собствени идеи
За да открием истината е нужно поне веднъж да подложим всичко на съмнение, до колкото това е възможно
Свободата може да бъде заличена в сборник със закони, но не и в съзнанието
Каква е вашата представа за демократично училищe
За това, за което не може да се говори, трябва да се мълчи


Изтегли рефератаЗа това, за което не може да се говори, трябва да се мълчи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия