Защо революцията изяде децата си

Защо революцията изяде децата си?Революционната епоха (1789-1815) е една от повратните точки в Новата история на света.Революциите са създали и определили строя на днешния,модерен свят.Истинската промяна в глобален план настъпва след Великата Френска Буржоазна революция(ВФБР) от 1789г.Тя поставя начало на нови идеали в една нова Европа,стремежа към промяна на стария строй и остарелите порядки.Самата дума революция буквално означава промяна.ВФБР променя реда в Европа и целия свят.

Как всъщност революциите променят света?Революцията като термин означава политически събития,с които се извършва бърза,необратима и насилствена раздяла със стария обществен и политически ред и се предизвикват дълбоки икономически,социални и политически промени.

ВФБР е предизвикана от няколко фактора.Неумелото управление на Луи 16 довежда Франция до финансова криза.За да попълни дефицита,естествено,той повишава данъците,но не на всички социални прослойки.Ето тук вече се явява и втората причина – неравноправието между отделните социални слоеве на обществото.Преди 1789г населението на Франция е разделено на три основни съсловия – първо било съсловието на духовниците.То съставлявало около 100 000 души,било в упадък,но притежавало 10% от всички земи и не плащало никакви данъци.Второто съсловие било благородническото.То наброявало към 400 000 души.Със закон от 1780г.,повечето важни постове в държавната администрация били запазени за хора с доказан благороднически произход.Висшето духовенство също се състояло от аристократи.Парадокса идва при третото съсловие,чиято численост била 23 млн.души без никакви политически права и привилегии,с основно задължение-плащане на данъци.Крупните

буржоа,които не отстъпвали по богатство на благородниците,искали права,които аристокрацията им отказвала.Положението започнало да се промения ,когато на 5.05.1789г.,заради невъзможността да се справи с финансовата криза,Луи 16 свиква Генералните щати,в които обаче се гласувало по съсловия.Наи-многобройното съсловие имало 1 глас,докато привилегированите – 2 . Разбира се,положението не могло да остане така и след това събрание на ГЩ,борбата за равноправие,чрез отхвърляне на привилегии,започнала.

На 14.07.1789г.,огромна тълпа санкюлоти щурмувала Бастилията,градския затвор,която символизирала властта на краля.Това всъщност е истинското начало на ВФБР.През лятото на 1789г,революционните действия се разпространили в цяла Франция.Така на 26.08.1789г,била приета Декларация за правата на човека и гражданина,която изравнявала всички хора и правата им на свобода,собственост и сигурност.През 1791г. била приета конституция, поверяваща законодателната власт на Законодателно събрание,съставено само от избиратели мъже.Конституцията от 1791г. определила Франция като ограничена конституционна монархия.Този политичеки модел,обаче,не продължил дълго,тъй като кралят предизвикал гнева на народа със своите заговори за потушаване на революцията,с чуждестранни монарси и емигриралите аристократи.На 10.08.1792г,тълпа от парижани щурмували двореца Тюйлери и заловили кралското семейство.Законодателното събрание било разпуснато и били насрочени избори за Конвент.Страната се намирала в състояние


Други реферати:
Ги дьо Мопасан-Бел Ами
Образът на Санчо Панса
Робинзон Крузо
Хамлет-ренесансовата личност
Ренесансовият свят в Декамерон


Изтегли рефератаРенесансовият свят в Декамерон - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия