Педагогика

Why do you think people attend college or university? Use specific reasons and examples to support your answer Many people want to continue their education after the high school so they go to a university or college. I think that people attend college or university because they want to get a good job, to increase knowledge in one specific aspect and develop skills to be independent. It is a usual wish for every man to get a good job. For most of the people a good job means that is has to be well-paid. That is the first reason why people go to a university or college. These two institutions have proved that they have the right recipe for strong career preparation. Universities offer teaching for plenty of scientific aspects. Every discipline is explored from various points of view. In this way students get profound preparation and high qualification in the relevant subject. Jobs that ar
Прочети реферат
Всяко семейство се сблъсква с трудности, които нарушават хармонията във взаимоотношенията на партньорите. Често те не намират точния път, с който да възстановят близостта и топлотата между тях. В такива сериозни моменти от съвместния живот е добре партньорите да се обърнат за помощ към фамилните психотерапевти. Професията на семейния терапевт е нова и непозната за повечето хора в България. Фамилната терапия е нов психотерапевтичен метод. С нарастването на разбирането, че семейството
Прочети реферат


Медицински университет - гр. София Факултет по обществено здраве Курсова работа по Здравно обучение и възпитание - СИД тема: Религия и възпитание изготвил: Боряна Трайчева фак. № М 289 УЗГ Религиозното мислене съпътства почти цялото културно-историческо развитие на човечеството. То е отразено още в наивитета на хората от ранните степени на цивилизовано състояние, свързва се с философията на древните култури, господства като неоспорима идеология през средновековието, отразява се в изку
Прочети реферат
“МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕТО” ТЕМА: ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧИНИЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ УЧИЛИЩА Изготвил : Лалка Георгиева Николова Факултетен номер: 0840 Специалност: “АГРАРНА ИКОНОМИКА” Специализация”Професионална педагогика” Проверил: Доц.Тоня Георгиева ПЛОВДИВ 2007 година ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧИНИЕ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ УЧИЛИЩА Общо училищно и професионално образование Обучението в земеделските професионални гимназии според учебното съдържанието и подгото
Прочети реферат
Учебникът е книга, в която последователно и достъпно се излагат основите на науката съобразно учебната програма и дидактическите изисквания. Той е динамично дидактическо работно средство, което е органично включено в процеса на обучението, за да подпомага цялостното развитие на учебника. Макар че е държавен дидактико-методически документ, учебникът съдържа много интердисциплинни моменти и проблеми. Осноната му функция е педагоическа и дидактическа, но твърде съществени са и многобр
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия