Педагогика

КУРСОВА РАБОТА П Е Д А Г О Г И К А ТЕМА: Образованието в САЩ съдържание История на американското образование Колониален период (1600 – 1776) Раннонационален период (1776 – 1840) Период на общото училище (1840 – 1880) Прогресивен период (1880 – 1920) Експериментален период (1920 – 1950) Съвременен период (след 1950 г.) АМЕРИКАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС Образователни цели Образователни приоритети, закони и насоки Управление и финансиране на образованието Структура на образователната система Учителят ПОГЛЕД КЪМ БЪ
Прочети реферат
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП К. ПРЕСЛАВСКИ” Р Е Ф Е Р А Т Тема: Актуално състояние на длъжностните институции в учителския колектив Разработил: Ирена Величкова Неделчева Факул.№ 99 Специалност: Педагогика Проверил: /доц.д-р И.Иванов/ 2010 Колегиалните отношения са нещо наистина деликатно. Колегите стават като семейство – или не могат един без друг или общуват по между си по задължение. При всички случаи обаче свикват с присъствието си и трябва да се научат да работят в хармония. Никога не
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия