Психология

Съдържание: * Въведение * Главни характеристики * Подгрупи и свързани с аутизма разстройства А) Синдром на Аспергер Б) Синдром на Мартин-Бел В) Синдром на Ландау – Клефнер Г) Синдром на Рет Д) Синдром на Уилиамс * Причини * Физически аномалии * Сетивни нарушения * Познавателни способности * Интервенции * Заключение * Приложения 1. Въведение Това заболяване е описано още 1943 г. от детския психиатър Leo Kanner. Аутизмът се характеризира основно с: * липса на контактност, т.е. затвореност в себе си. Това
Прочети реферат
Варненски Свободен Университет „ Черноризец Храбър” КУРСОВА РАБОТА Психопатология Тема: Агресия и автоагресия Изготвил: Проверил: Фак. No 0000000 Гр. Варна 2007 г. През последните години сме свидетели на ес­калация на насилието както в национален, така и в световен мащаб. Сложната социално-икономи-ческа ситуация, в която живеем, обуславя агресията, която се превръща в начин за решава­не на проблеми от финансов, политически, етни­чески и социален характер. Според политолози и социолози всяка
Прочети реферат


Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия